Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017 - 01:08:01

  

BANNER 1200X80
A A A
  • Ο κτιριοδομικός κανονισμός (Υπουργική Απόφαση 3046/304 - ΦΕΚ.59/Δ/03.02.1989) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα
  • Εκδόσεις: Δεδεμάδης

Πλήρης κωδικοποίηση Κτιριοδομικού Κανονισμού μέχρι και τον πρόσφατο Νόμο 4258/2014 κατ' άρθρο. Tροποποιήσεις Κτιριοδομικού Κανονισμού βάση Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και Νόμο Αυθαιρέτων.

Περιλαμβάνει: Όλες τις Υπουργικές αποφάσεις που άλλαξαν τον κανονισμό έως και σήμερα. Όλες τις εγκυκλίους του ΥΠΕΚΑ που άλλαξαν τον κανονισμό έως και σήμερα. Ειδικές διατάξεις για ΑμεΑ.

Σχεδιάζοντας για Όλους: Οδηγίες σχεδιασμού για την αυτόνομη διακίνηση και διαβίωση ΑμεΑ. Πλήρης ηλεκτρονική ενημέρωση για όποια αλλαγή προκύψει για 6 μήνες.