Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 - 11:15:18

  

A A A

Αρνούμαστε να φιλοξενήσουμε απόψεις οι οποίες:

  • Στρέφονται κατά του Δημοκρατικού Πολιτεύματος και των Συνταγματικά Κατοχυρωμένων Δικαιωμάτων.
  • Προτρέπουν σε πράξεις βίας.
  • Δεν σέβονται το τεκμήριο της αθωότητας και προεξοφλούν δικαστικές αποφάσεις.
  • Προωθούν την ξενοφοβία και τον ρατσισμό.
  • Κάνουν διακρίσεις εθνικής καταγωγής, φύλου, φυλής, θρησκείας, ιδεολογίας, πολιτικών φρονημάτων, οικονομικής κατάστασης και κοινωνικής θέσης.